Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat

  Treść wiadomości

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez firmę f.h.u. Maximus , ul.Łanowa 84 ,80-777 Gdańsk. W celach marketingowych i statystycznych. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”